Posted on

กลึงชิ้นส่วน กลึงCNC กลึงงานตามแบบ

การกลึงมีสองลักษณะ คือ

 1. การกลึงปาดหน้า โดยใช้มีดตัดชิ้นงานไปตามแนวขวาง (Across the work)
 2. การกลึงปอกคือ การเคลื่อนมีดตัดไปตามแนวขนาน กับแนวแกนของชิ้นงาน

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดกระบวนการของการกลึงปอก คือ อัตราป้อน (Feed Rate) ความเร็วตัด (Cutting Speed) ระยะป้อนลึก (Depth of Cut) มีดกลึง (Cutting Tool) และชิ้นงานที่ต้องการทำการตัดเฉือน (Workpiece) และเมื่อมีกระบวนการในการกลึงปอกเกิดขึ้น ผลที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ ขนาดของชิ้นงาน (Workpiece Dimension) ความละเอียดของผิวชิ้นงาน (Surface Roughness) เศษกลึง (Chip) การสึกหรอของมีดกลึง (Tool Wear)

ในการกลึงปอกด้วยมีดกลึงอินเสิร์ทก็จะต้องประกอบด้วยปัจจัยหลัก 5 ปัจจัยนี้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้แล้วในการกลึงปอกด้วยมีดกลึงอินเสิร์ทยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกที่สำคัญซึ่งควรนำมาพิจารณา ปัจจัยที่สำคัญทั้งหมดที่ใช้ในงานกลึงปอกด้วยมีดกลึงอินเสิร์ทมีดังต่อไปนี้

 • เงื่อนไขของคมตัด (Edge condition)
 • ความยาวของคมตัด (Edge length)
 • วิธีการจับยึดชิ้นงาน (Work holding method)
 • ส่วนประกอบของวัสดุ (Component material)
 • ความหนาของเม็ดมีด (Insert thickness)
 • เกรดของเม็ดมีด (Insert grade)
 • อายุของการสึกหรอ (Wear lift)
 • มุมตัด (Approach angle)
 • กำลัง (Power)
 • น้ำหล่อเย็น (Coolant)
 • ต้นทุนของคมตัด (Edge cost)
 • การหักเศษ (Chip breaker)
 • รัศมีปลายมีด (Nose radius)
 • มุมประกอบของใบมีดกลึง (Included angle)
 • อัตราป้อน (Feed rate)
 • ระยะป้อนลึก (Depth of cut)
 • ความเร็วรอบ (RPM)

ความเร็วตัด (Cutting speed) คือความเร็วที่คมมีดกลึงตัด หรือปาดผิวโลหะออก เมื่อโลหะหมุนครบ 1 รอบคมมีดกลึงก็จะตัดโลหะเป็นแนวตัดยาวเท่าเส้นรอบวงพอดี ความเร็วตัดมีหน่วยเป็น เมตร/นาที หลักเกณฑ์การเลือกใช้ความเร็วตัดมีดังนี้ คือ

 • วัสดุที่ใช้ทำเครื่องมือตัด (Cutting tools) ที่ทำมาจากเหล็กรอบสูง (High Speed Steel) สามารถใช้ความเร็วตัดเป็น 2 เท่า ของความเร็วตัดของมีดที่ทำมาจากวัสดุเหล็กคาร์บอน ส่วนวัสดุคมตัดที่มีส่วนผสมพิเศษออกไปสามารถใช้ความเร็วตัดได้กว่าเหล็กรอบสูง
 • ชนิดของวัสดุ (Material) ที่จะนำมาทำการตัดเฉือน โดยทั่วๆไปวัสดุงานที่แข็งมากจะใช้ความเร็วตัดช้ากว่าวัสดุที่อ่อนกว่า
 • รูปร่างของคมตัด ( Form Cutting Tool) มีผลต่อการทำงานมาก เช่น มีดตัดงานขาดจะใช้ความเร็วรอบต่ำกว่ามีดกลึงปอกผิว
 • ความลึกในการตัด (Depth of Cut ) ถ้าป้อนตัดลึกจะใช้ความเร็วรอบน้อยกว่าป้อนตัดตื้น
 • อัตราป้อน ( Rate of Feed) ในการป้อนตัดงานหยาบ เช่น อัตราป้อน 3 มม. ความเร็วที่ใช้ในการตัดจะต่ำกว่าการป้อนตัดขั้นสุดท้าย เช่น อัตราป้อนตัด 13 มม. เป็นต้น จะใช้ความเร็วรอบได้สูง
 • การระบายความร้อน ( Cutting lubricant) ความเร็วตัดของวัสดุบางชนิดอาจเพิ่มให้สูงขึ้นได้เมื่อมีการระบายความร้อนที่ถูกต้อง ซึ่งสารระบายความร้อนนี้ จะช่วยรักษาอุณหภูมิของคมตัดไม่ให้ร้อนสูงเกินไปขณะทำงาน
 • การจับงานให้มั่นคงแข็งแรง ( Rigidity of the Work) ในกรณีงานที่ถูกจับด้วยหัวจับ โผล่ออกมาสั้นๆจะใช้ความเร็วได้สูงกว่างานที่ถูกจับโผล่ออกมายาวๆ) ความสามารถของสภาพเครื่อง เครื่องที่แข็งแรงมีกำลังสูง สามารถใช้ความเร็วตัดได้สูง อย่างไรก็ตามอย่าใช้สูงจนคมตัดไหม้

 

กฎทั่วไปในการใช้ความเร็วตัด และอัตราป้อน

 • ถ้าอัตราป้อน (มม./รอบ) เพิ่มSpeedความเร็ว (รอบต่อนาที) ต้องลดลงเมื่อความลึกของการตัดคงที่
 • ถ้า Speed ความเร็ว เพิ่ม Feed อัตราป้อน ต้องลดลง เมื่อความลึกของการตัดคงที่
 • ถ้าความลึกในการตัดเพิ่มขึ้น Speed ต้องลดลงเมื่อ Feed คงที่

 

ผลกระทบของความเร็วตัดที่มีต่ออายุการใช้งานของมีดกลึง ( Effect of Cutting Speed )

ในการขึ้นชิ้นงาน วัสดุงาน วัสดุมีด ขนาดของชิ้นงาน ฯลฯ ควรมีความเหมาะสมเพื่อการบริหาร ค่าใช้จ่าย คุณภาพงาน และเวลา เช่นถ้าใช้ความเร็วตัดสูงเกินไปก็จะทำให้มีดกลึงสึกหรอได้เร็วกว่าปกติ นั่นก็คืออายุการใช้งานของมีดกลึงสั้นลง ทำให้ต้องลับมีดบ่อยๆ และเสียเวลาในการทำงาน ซึ่งเป็นการลดประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มค่าใช้จ่าย

ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วตัดและอายุการใช้งานของมีดกลึงนั้น สามารถอธิบายได้ดังนี้ ขณะที่ใช้ความเร็วตัดต่ำๆ การสึกหรอของมีดจะเป็นไปอย่างช้าๆ ทั้งนี้เพราะอุณหภูมิจากการเสียดสี ระหว่างมีดกลึงกับชิ้นงานจะมีค่าต่ำ แต่ถ้าใช้ความเร็วตัดสูงขึ้นความร้อนระหว่างผิวมีดกลึงกับชิ้นงาน และเศษตัดจะเกิดมากขึ้น ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการสึกหรอที่บริเวณผิวของมีดกลึงกับชิ้นงานที่เสียดสีกัน ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานของมีดกลึงสั้น

 

 • หากท่านกำลังหาโรงกลึง หรือ ต้องการผลิตชิ้นส่วนสามารถติดต่อได้ที่

  line : @mtmsupply หรือโทร 0814228821 K.Maytee , 081-823-6895 k.ถวิล

 

Posted on

MTM พารู้จัก ข้อควรรู้ก่อนเลือกใช้ พลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic)

ในงานออกแบบทางEngineer อีกหนึ่งวัสดุที่ช่างส่วนใหญ่เลือกใช้ คือ พลาสติกวิศวกรรม แล้วพลาสติกชนิดนี้มีคุณสมบัติอะไร รวมไปถึง เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) และ เทอร์โมเซตติ้งพลาสติก (Thermosetting Plastic) ต่างกันอย่างไร ทั้งหมดนี้ MTM จะมาหาคำตอบให้จากบทความนี้

พลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic) คืออะไร?
พลาสติกวิศวกรรม คือ กลุ่มของพลาสติกที่ถูกปรับแต่งโครงสร้างหรือส่วนผสมทางเคมี ให้มีคุณสมบัติเฉพาะที่เหมาะกับการใช้งานทางด้านวิศวกรรม เช่น ทนความร้อน ทนการสึกหรอ ทนการกัดกร่อน ทนแรงกระแทก ทำให้มีความแข็งแรงหรือมีความเหนียวมากขึ้น เป็นต้น

ทำไมต้องใช้ พลาสติกวิศวกรรม ?
พลาสติกวิศวกรรมถูกออกแบบมาให้ใช้ในอุตสาหกรรมเฉพาะทาง ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมอาหารและยา ส่วนใหญ่จะเลือกใช้ตลับลูกปืนพลาสติก (Plastic Bearing) แทนตลับลูกปืนทั่วไปเพื่อลดการปนเปื้อนในอาหาร รวมไปถึงการเกิดสนิมจากความชื้น ด้วยเหตุนี้พลาสติกวิศวกรรมจึงเป็นตัวเลือกแรกที่วิศวกรหลายคนเลือกใช้ในการออกแบบ เป็นต้น

ประเภทของ พลาสติกวิศวกรรม
พลาสติกวิศวกรรมสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ ตามลักษณะโครงสร้างของโมเลกุล ได้ดังนี้
เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)
เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) คือ พลาสติกที่มีคุณสมบัติเมื่อได้รับความร้อนทำให้เกิดการอ่อนตัวหรือหลอมเหลว ซึ่งนำไปใช้ในกระบวนการขึ้นรูปได้ง่าย เมื่อพลาสติกเย็นตัวจะกลับมาเป็นพลาสติกแข็งเหมือนเดิม ตัวอย่างเช่น อะคริลิค (Acrylic), โพลีคาร์บอเนต (PC), โพลีโพรพิลีน (PP), โพลีเอทิลีน (PE), โพลิออกซิเมทิลีน (POM), โพลิไวนิลลิดีน ฟลูออไรด์ (PVDF) เป็นต้น

ข้อดี-เทอร์โมพลาสติก
สามารถนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้

ข้อเสีย-เทอร์โมพลาสติก
ไม่สามารถคงรูปร่างที่อุณหภูมิสูงได้

เทอร์โมเซตติ้งพลาสติก (Thermosetting Plastic)
เทอร์โมเซตติ้งพลาสติก (Thermosetting Plastic) คือ พลาสติกที่มีคุณสมบัติเมื่อได้รับความร้อนจะไม่อ่อนตัวและไม่หลอมเหลว แต่ถ้าได้รับความร้อนเกินกว่าที่วัสดุทนได้ก็จะแตกชำรุดและไหม้เป็นขี้เถ้าไป ตัวอย่างเช่น เบกาไลท์หรือเบคิไลต์ (Bakelite) เป็นต้น

ข้อดี-เทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
ทนความร้อน ทนแรงดัน ทนแรงกระแทก และทนต่อสารเคมี

ข้อเสีย-เทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
ไม่สามารถหลอมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้

5 พลาสติกวิศวกรรม ที่นักออกแบบนิยมเลือกใช้
ในบทความนี้เราได้ยกตัวอย่างพลาสติกวิศวกรรม ที่นักออกแบบนิยมนำมาใช้ขึ้นรูปชิ้นงานกัน โดยมีด้วยกัน 5 ชนิด ดังนี้

1.พลาสติกโพลีโพรพิลีน(Polypropylene : PP)
พลาสติก โพลีโพรพิลีน (Polypropylene : PP) มีคุณสมบัติ คือ ทนต่อสารเคมีและน้ำมันได้ดี มีความแข็งและเหนียว ทนแรงกระแทก ทนอุณหภูมิได้มากกว่า 100 ℃ มีน้ำหนักเบาสามารถลอยน้ำได้และเป็นวัสดุ Food Grade เหมาะสำหรับงานผลิตชิ้นส่วนตามแบบ
พลาสติกโพลีโพรพิลีน ใช้งานอย่างไร
พลาสติกโพลีโพรพิลีน สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร อุตสาหกรรมไลน์ชุบหรือไลน์เคมี ซึ่งนำแผ่นพีพีไปใช้ทำถังบรรจุสารเคมีหรืออุปกรณ์ในระบบท่อสำหรับลำเลียงสารเคมี เป็นต้น

– ใช้ในการผลิตชิ้นส่วน อะไหล่ เครื่องจักร ชิ้นส่วนวิศวกรรม
– ใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

2.พลาสติกโพลีเอทิลีน(Polyethylene : PE)
พลาสติกโพลีเอทิลีน(Polyethylene : PE) สามารถแยกย่อยได้ 3 ชนิด คือ ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) ชนิดความหนาแน่ปานกลาง(MDPE) และชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE) พลาสติกชนิดนี้ทนอุณหภูมิได้ไม่เกิน 100 ℃ แต่ทนต่ออุณหภูมิต่ำได้ถึง – 73 ℃ มีความแข็งแรงและเหนียว ทนสารเคมีได้ดี แต่ไม่ทนต่อน้ำมัน สามารถลอยน้ำได้ เนื้อสัมผัสลื่นมัน
พลาสติกโพลีโพรพิลีน ใช้งานอย่างไร ?
พลาสติกโพลีโพรพิลีน สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ตัวอย่างเช่น ขวดบรรจุน้ำหรือสารเคมี ท่อน้ำ ท่อไฟฟ้า ใช้ในงานเคลือบผิว ชิ้นส่วนเครื่องจักร เป็นต้น

– ใช้ในงานระบบท่อน้ำ
– มีให้เลือกทั้งแบบแผ่น แท่งตัน และลวดเชื่อมพลาสติก

3.พลาสติกโพลีคาร์บอเนต(Polycarbonate : PC)
พลาสติกโพลีคาร์บอเนต(Polycarbonate : PC) มีคุณสมบัติเด่น คือ พลาสติกที่มีความโปร่งแสง มีความเหนียว และแข็งแรงกว่ากระจกประมาณ 250 เท่า มากกว่าอะคริลิค 20 เท่า ทนอุณหภูมิได้ -20 ถึง 140 ℃ ดัดโค้งงอได้ ทนความเป็นกรดได้ดี แต่ไม่ทนต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นด่าง สามารถพบเห็นทั่วไป มีให้เลือกทั้งแบบแผ่นตันและแบบแผ่นลอนลูกฟูก
พลาสติกโพลีคาร์บอเนต ใช้งานอย่างไร ?
พลาสติกโพลีคาร์บอเนต สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น ใช้ทำหลังคา การ์ดนิรภัยของเครื่องจักร กระจกกันกระสุนของรถยนต์ นอกจากนี้ยังพบในงานทำเลนส์กล้อง บรรจุภัณฑ์อาหาร เครื่องมือทางการแพทย์ และอื่นๆ

4.พลาสติกโพลิออกซิเมทิลีน (Polyoxymethylene : POM)
พลาสติกโพลิออกซิเมทิลีน (Polyoxymethylene : POM) หรือ โพลีอะซิทัล หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ง คือ โพลีฟอมัลดิไฮด์ มีลักษณะทึบแสง ผิวลื่นมัน ยืดหยุ่นได้ดีในอุณหภูมิสูงและต่ำ ทนเคมีได้ดี ทนการเสียดสี และทนต่อแรงดึงได้ดี อุณหภูมิใช้งาน -50 ถึง 100 ℃
พลาสติกโพลิออกซิเมทิลีน ใช้งานอย่างไร ?
พลาสติกโพลิออกซิเมทิลีน เหมาะสำหรับใช้ผลิดตชิ้นส่วนเครื่องจักรเพื่อทดแทนโลหะ เช่น เฟือง บูช ล้อเลื่อน โซ่ แบริ่ง เป็นต้น

– ใช้ผลิตเฟือง
– ใช้ในส่วนประกอบของโซ่

5.พลาสติกเบกาไลท์หรือเบคิไลต์ (Bakelite)
พลาสติกเบกาไลท์หรือเบคิไลต์ (Bakelite) เป็นชื่อทางการค้าของ ฟีนอลฟอมัลดิไฮด์เรซิน มีความเป็นฉนวนทางไฟฟ้าที่ดีมาก ทนอุณหภูมิได้ประมาณ 80-150 ℃ ขึ้นอยู่กับชนิดของเบคิไลท์ มีความแข็งแต่ไม่เหนียว ทนต่อสารเคมีได้ดี
พลาสติกโพลิออกซิเมทิลีน ใช้งานอย่างไร ?
พลาสติกโพลิออกซิเมทิลีน นิยมนำไปใช้ในงานอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมไปถึงใช้ในการออกแบบ เฟือง เพลา บูช และอื่นๆ

สำหรับข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพลาสติกวิศวกรรม ซึ่งปัจจุบันมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมในหลายๆด้าน ดังนั้นในการเลือกใช้งานควรศึกษาถึงข้อดีและข้อเสีย รวมถึงเรื่องราคาของพลาสติกวิศวกรรมแต่ล่ะชนิดให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยเช่นกัน

** สำหรับท่านที่กำลังมองหาโรงกลึงที่สามารถผลิตชิ้นงานจากวิศวกรรมได้ เรามีบริการด้านผลิตชิ้นส่วนตามแบบ หากคุณสนใจต้องการใบเสนอราคาโปรดติดต่อเรา @mtmsupply หรือโทร 081-823-6895 k.ถวิล 081-422-8821 k.เมธี **

Posted on

กลึง CNC คืออะไร ?

โรงกลึง,รับขึ้นรูปโลหะ,รับผลิตชิ้นส่วนตามแบบ,กลึงชิ้นส่วนตามแบบ,กลึงCNC,โรงกลึงCNC,รับผลิตอะไหล่เครื่องจักร,กลึงงาน,กลึงโลหะ,ผลิตชิ้นงานตามแบบ,ผลิตชิ้นส่วนสมุทรปราการ,กัดเฟือง,โรงงานผลิตชิ้นงาน,มิลลิ่ง,รับกลึงงาน,รับCNC,ขึ้นรูปทุกวัสดุ,ลูกกลิ้งอุตสาหกรรม,กัดCNC,ขึ้นรูปอลูมิเนียม

กลึง CNC คืออะไร ?

เครื่องกลึง CNC หรือ ( Computer Numerical Control ) เป็นเครื่องจักรกล Automatic ทำงานด้วยสมองคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการผลิตชิ้นส่วนตามแบบให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ

เครื่องกลึง CNC สามารถควบคุมรายละเอียดได้ถึง 0.001 mm สามารถควบคุมเครื่องกลึง CNC ได้หลายตัวในเวลาเดียวกัน เห็นกันไหมว่าเครื่องกลึง CNC นอกจากทำงานได้ละเอียด แม่นยำแล้วยังมีความเร็วรวดอีกด้วย อีกทั้งไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานคนเหมือนกลึงแบบ Manual จึงเหมาะกับการที่ต้องการกำลังผลิตสูง ต้องการชิ้นงานต่อวันมากขึ้น ต้องการรายละเอียดที่มากขึ้น ต้องการลดแรงงานคน

โครงสร้างพื้นฐานของเครื่องกลึง CNC

1.ระบบขับเคลื่อน เครื่องกลึงCNC จะใช้ Servo Motor ควบคุมแรงบิด , ความเร็วในการหมุน , ตำแหน่ง
2.ระบบจับยึด มี2 แบบ
2.1 ระบบจับยึดชิ้นงาน , หัวจับชิ้นงาน ทำหน้าที่ในการจับชิ้นงาน
2.2 ระบบจับยึดเครื่องมือตัด ประกอบไปด้วยเครื่องมือตัดจำนวนมาก
3.ระบบไฟ ส่วนใหญ่จะเป็นระบบ 3 เฟส 380 Volt ยกเว้น Mini CNC จะเป็นระบบไฟ 220 Volt
4.ระบบตรวจวัดชิ้นงาน จะมีการติดตั้ง Linear Scale เป็นอุปกรณ์วัดเส้นตรงความละเอียดสูง
5.ระบบควบคุม ทำงานผ่าน Computer โดยใช้ G Code และ M Code ในการรันข้อมูล

***สามารถเขียนในโปรแกรม CAD ทั้ง2D และ 3D ในการปรับแต่งชิ้นงาน***

ข้อดีของเครื่อง CNC

1.รายละเอียดสูง เพราะเครื่อง CNC มีการตรวจจับวัดชิ้นงาน ตรวจระยะชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ จึงทำให้มีความแม่นยำสูง
2.งานได้มาตรฐาน เครื่องกลึง ไม่มีแรงตก ไม่มีอาการเหนื่อย การผิดพลาดต่ำเมื่อเทียบกับแบบ Manual
3.ลด Cost พนักงาน เครื่องกลึง CNC เพียงป้อนข้อมูล เครื่องจะรันไปเองตามการผลิต
4.ลดเวลา เขียนโปรแกรม 1 ครั้ง ใช้ได้หลายเครื่อง หลายครั้ง และทำงานได้พร้อมกันอีกด้วย
5.ประสบการณ์น้อยก็ผลิตได้ เพียงป้อนคำสั่งให้ถูกต้อง

ข้อเสียของเครื่อง CNC

1.ตัวเครื่องต้องมีผู้เขียนCodeที่มีความรู้และประสบการณ์
2.เครื่องCNCราคาที่ค่อนข้างสูง
3.ต้นทุนในการบำรุงรักษาสูง
4.หากไม่มีการใช้งานเป็นประจำ ตัวเครื่องอาจเสื่อมสภาพได้ จึงต้องมีการใช้งานสม่ำเสมอ

รับผลิตชิ้นส่วนโลหะตามแบบ
บริการงานกลึง CNC งานมิลลิ่ง(Milling) ด้วยเครื่องจักรทันสมัยความแม่นยำสูง ประเภทMachining Center การเจียร คว้าน ปาด ,ตัดเลเซอร์ ,พับ ดัด ตัด เชื่อมประกบ โลหะ ,กัดเฟือง ,ลูกกลิ้งอุตสาหกรรม ,งานMass Production ,งานต้นแบบ Prototype ,งานซ่อมบำรุงอะไหล่เครื่องจักร , พลาสติกวิศวกรรม ควบคุมงานโดยวิศวกรและทีมงานมืออาชีพ

** เรามีบริการด้านผลิตชิ้นส่วนตามแบบ หากคุณสนใจต้องการใบเสนอราคาโปรดติดต่อเรา @mtmsupply หรือโทร 081-823-6895 k.ถวิล 081-422-8821 k.เมธี **

Posted on

การกัดชิ้นงาน หรือ มิลลิ่ง( Milling )

โรงกลึง,รับขึ้นรูปโลหะ,รับผลิตชิ้นส่วนตามแบบ,กลึงชิ้นส่วนตามแบบ,กลึงCNC,โรงกลึงCNC,รับผลิตอะไหล่เครื่องจักร,กลึงงาน,กลึงโลหะ,ผลิตชิ้นงานตามแบบ,ผลิตชิ้นส่วนสมุทรปราการ,กัดเฟือง,โรงงานผลิตชิ้นงาน,มิลลิ่ง,รับกลึงงาน,รับCNC,ขึ้นรูปทุกวัสดุ,ลูกกลิ้งอุตสาหกรรม,กัดCNC,ขึ้นรูปอลูมิเนียม

การกัดชิ้นงาน หรือ มิลลิ่ง( Milling )

การกัดชิ้นงาน การมิลลิ่ง มีกระบวนการวิธีคือการตัดเฉือนชิ้นงาน ให้ได้ขนาดตามแบบด้วยการทำให้ชิ้นงานเคลื่อนผ่านเครื่องมือตัดที่หมุนอยู่กับรอบแกน (Spindle) เครื่องมือตัดจะถูกกดเข้ากับชิ้นงานเพื่อกดวัสดุให้หลุดจากชิ้นงาน โดยการตัดเฉือนเกิดขึ้นจากการหมุนมีดกัดงานหรือคัตติ้งทูล (Cutting tools) ให้มีความเร็วที่เหมาะสม ซึ่งทูลจะมีลักษณะคล้ายดอกสว่านสำหรับเจาะชิ้นงาน แต่มีคมตัดที่สามารถตัดเฉือนจากด้านในได้ เมื่อคมตัดสัมผัสกับชิ้นงานก็จะตัดเฉือนออกไปทีละนิดทีละน้อย เป็นกระบวนการหลักในการผลิตชิ้นส่วน สามารถใช้กับวัสดุหลากหลาย เช่น เหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส ทองแดง พลาสติก

เครื่องกัด (Milling Machine) คือเครื่องจักรที่ใช้สำหรับกัดชิ้นงาน โดยหลักการ เครื่องกัดจะประกอบด้วย แกนหมุน (Spindle) คือส่วนที่ทำหน้าที่จับยึดเครื่องมือตัดและขับเคลื่อนให้เครื่องมือตัดหมุนด้วยสปีดสูง และ โต๊ะจับชิ้นงาน คือโต๊ะที่ใช้วางและจับยึดชิ้นงานให้มั่นคง เพื่อให้ชิ้นงานอยู่นิ่งอย่างมั่นคงอันเกิดจากแรงที่เกิดจากการกัดชิ้นงาน

เมื่อติดตั้งเครื่องมือตัดแล้วจะสามารถปรับความเร็วของแกนSpindle ให้เหมาะกับชิ้นงานที่ต้องการผลิต แนวขึ้นลงจะเป็นแกน Z ส่วนแนวยาวจะเป็นแกน X และแนวขว้างจะเป็นแกน Y และยังสามารถตั้งค่า Table เคลื่อนที่เป็นแนวตรงเพื่อป้อนชิ้นงานเข้าหาFeed ด้วยความเร็วคงที่เพื่อให้ผิวของชิ้นงานเรียบเนียนทั้งชิ้นงาน

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ้นเตอร์ (Machining center) คือเครื่องกัดชิ้นงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งต่างกับแบบธรรมดา ที่การควบคุมจะควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ รวมถึงการเปลี่ยนชนิดของทูลได้อัตโนมัติ ทำให้การทำงานต่อเนื่องจนจบกระบวนการโดยไม่ต้องใช้คนในการผลิต ไม่ต้องเสียเวลาหยุดเครื่องจักร ลดความผิดพลาด เพื่มประสิทธิภาพการทำงาน

โครงสร้างเครื่องจักร
ฐานเครื่องจักร เป็นโครงสร้างของเครื่อง มีความแข็งแรงสูง มักทำจากเหล็กหล่อ ซึ่งมีความแข็งแรงและดูดซับแรงสั่นได้ดี

โครงเสา เสาโครงสร้างที่ยกขึ้นมาจากฐานเครื่อง เพื่อใช้ในการติดตั้งSpindle ซึ่งมีความแข็งแรงมาก มักทำจากเหล็กหล่อเช่นกัน

รางเลื่อน ประกอบไปด้วย แกน X Y Z เพื่อให้ชิ้นงานเคลื่อนที่แบบสามมิติ

โต๊ะจับชิ้นงาน คือโต๊ะที่ใช้จับชิ้นงานให้มั่นคง ติดตั้งอยู่บนรางเลื่อน

ระบบขับเคลื่อนและส่งกำลัง
ระบบขับเคลื่อนการหมุนของทูล
ระบบขับเคลื่อนแกน
ระบบควบคุม

เครื่องมือตัดมีอะไรบ้าง
หัวกัดปาดหน้า
หัวกัดข้าง
หัวกัดบ่าฉาก
ดอกเอ็นมิล
เม็ดมีดทรงกลม

การกัดมีแบบไหนบ้าง
การกัดแนวตั้ง (Face Milling) ดอกกัดจะถูกติดตั้งกับหัวจับยึดเครื่องมือตัด และหมุนรอบแกนในแนวตั้ง โดยมีคมตัดที่ปลายและขอบด้านนอกของดอกกัด ทำให้ผิวงานกัดจะเรียบกว่างานแนวนอน เนื่องจากแรงกดน้อยกว่า

การกัดแนวนอน (Horizontal Milling) เป็นกระบวนการตัดเฉือนโดยวางหัวกัดขนานกับชิ้นงาน หัวกัดจะสวมเข้ากับแกนสวมมีด และหมุนรอบแกนในแนวนอน แต่ละทิศทางจะแตกต่างกัน คือการกัดทวนเข็ม และ การกัดตามเข็ม

การกัดชิ้นงาน มีกี่ประเภท ??
การกัดราบ Slab Milling
การกัดร่อง Slotting Milling
การกัดข้าง Side Milling
การกัดคร่อม Straddle Milling
การกัดโค้ง Contour Milling
การกัดปาดหน้า Conventional Face Milling
การกัดบ่า Partial Face Milling
การกัดร่อง End Milling
การกัดรูปร่าง Profile Milling
การกัดหลุม Pocket Milling
การกัดต่างระดับ Surface Milling

รับผลิตชิ้นส่วนโลหะตามแบบ
บริการงานกลึง CNC งานมิลลิ่ง(Milling) ด้วยเครื่องจักรทันสมัยความแม่นยำสูง ประเภทMachining Center การเจียร คว้าน ปาด ,ตัดเลเซอร์ ,พับ ดัด ตัด เชื่อมประกบ โลหะ ,กัดเฟือง ,ลูกกลิ้งอุตสาหกรรม ,งานMass Production ,งานต้นแบบ Prototype ,งานซ่อมบำรุงอะไหล่เครื่องจักร , พลาสติกวิศวกรรม ควบคุมงานโดยวิศวกรและทีมงานมืออาชีพ

หากท่านกำลังหาโรงกลึง หรือ ต้องการผลิตชิ้นส่วนสามารถติดต่อได้ที่

line : @mtmsupply หรือโทร 0814228821 K.Maytee 081-823-6895 k.ถวิล

Posted on

โรงกลึง รับผลิตชิ้นงานตามแบบ กลึงCNC ชุบแข็ง ครบวงจร

โรงกลึง,รับขึ้นรูปโลหะ,รับผลิตชิ้นส่วนตามแบบ,กลึงชิ้นส่วนตามแบบ,กลึงCNC
โรงกลึง,รับขึ้นรูปโลหะ,รับผลิตชิ้นส่วนตามแบบ,กลึงชิ้นส่วนตามแบบ,กลึงCNC
โรงกลึง,รับขึ้นรูปโลหะ,รับผลิตชิ้นส่วนตามแบบ,กลึงชิ้นส่วนตามแบบ,กลึงCNC,โรงกลึงCNC,รับผลิตอะไหล่เครื่องจักร,กลึงงาน,กลึงโลหะ,ผลิตชิ้นงานตามแบบ,ผลิตชิ้นส่วนสมุทรปราการ,กัดเฟือง,โรงงานผลิตชิ้นงาน,มิลลิ่ง,รับกลึงงาน,รับCNC,ขึ้นรูปทุกวัสดุ,ลูกกลิ้งอุตสาหกรรม,กัดCNC,ขึ้นรูปอลูมิเนียม

 

บริการ กลึงงาน ผลิตชิ้นงานโลหะ ผลิตชิ้นส่วนตามแบบ ชิ้นส่วนอะไหล่

บริการ รับกลึงชิ้นส่วน กลึงชิ้นงาน กลึงเหล็ก กลึงงานตามแบบ กลึงเพลา

บริการ รับผลิตชิ้นงานตามแบบ ผลิตอะไหล่เครื่องจักร  ชิ้นส่วนเครื่องจักร

บริการ กัดเฟือง ทำเฟือง ผลิตเฟือง ทุกวัสดุ รับผลิตอลูมิเนียมตามแบบ

บริการ CNCเหล็ก CNCโลหะ พลาสติกวิศวกรรม ,CNC ชิ้นส่วน,กัดCNC

บริการงานมิลลิ่ง กลึงCNC กัด ปาด เจาะ ด้วยเครื่องMilling และ CNC Machining Center สามารถออกแบบชิ้นงานตามต้องการ

โรงกลึง,รับขึ้นรูปโลหะ,รับผลิตชิ้นส่วนตามแบบ,กลึงชิ้นส่วนตามแบบ,กลึงCNC,โรงกลึงCNC,รับผลิตอะไหล่เครื่องจักร,กลึงงาน,กลึงโลหะ,ผลิตชิ้นงานตามแบบ,ผลิตชิ้นส่วนสมุทรปราการ,กัดเฟือง,โรงงานผลิตชิ้นงาน,มิลลิ่ง,รับกลึงงาน,รับCNC,ขึ้นรูปทุกวัสดุ,ลูกกลิ้งอุตสาหกรรม,กัดCNC,ขึ้นรูปอลูมิเนียม

บริการ รับขึ้นรูปโลหะ ขึ้นรูปเหล็ก ขึ้นรูปอลูมิเนียม ขึ้นรูปสแตนเลส

บริการ ต๊าปเกลียว เจาะรู สกรู นิปเปอร์ มู่เลย์ เพลา EDM

บริการงานผลิตแม่พิมพ์ Mold & Die

บริการงานไวคัท (Wire cut) เลเซอร์คัท

บริการงาน พลาสติกวิศวกรรม หล่อ,ขึ้นรูป PU ,ซุปเปอร์ลีน ลูกล้อ ลูกล้อยาง

บริการงาน พับ ดัด ตัด เชื่อมประกบ โลหะ ขึ้นรูปเหล็ก

บริการงานผลิต ลูกกลิ้งอุตสาหกรรม ลูกกลิ้งยูรีเทน ,ล้อเหล็ก ,ล้อยาง

โรงกลึง,รับขึ้นรูปโลหะ,รับผลิตชิ้นส่วนตามแบบ,กลึงชิ้นส่วนตามแบบ,กลึงCNC,โรงกลึงCNC,รับผลิตอะไหล่เครื่องจักร,กลึงงาน,กลึงโลหะ,ผลิตชิ้นงานตามแบบ,ผลิตชิ้นส่วนสมุทรปราการ,กัดเฟือง,โรงงานผลิตชิ้นงาน,มิลลิ่ง,รับกลึงงาน,รับCNC,ขึ้นรูปทุกวัสดุ,ลูกกลิ้งอุตสาหกรรม,กัดCNC,ขึ้นรูปอลูมิเนียม

บริการงานกลึง CNC งานมิลลิ่ง(Milling) ด้วยเครื่องจักรทันสมัยความแม่นยำสูง ประเภทMachining Center รับผลิตชิ้นงานโลหะ,รับผลิตชิ้นส่วน,ผลิตอะไหล่ เครื่องจักร ,กลึงชิ้นงาน,รับขึ้นรูปเหล็ก ด้วยการเจียร คว้าน ปาด ,ตัดเลเซอร์ ,พับ ดัด ตัด เชื่อมประกบ โลหะ อีกทั้งยังมีบริการกัดเฟือง ,ผลิต/ซ่อมลูกกลิ้งอุตสาหกรรม รับทั้งยังรับงานMass Production และงานต้นแบบ Prototype ,งานซ่อมบำรุงอะไหล่เครื่องจักร , พลาสติกวิศวกรรม ควบคุมงานโดยวิศวกรและทีมงานมืออาชีพ

เราเป็น “โรงงานผลิตชิ้นส่วน” ในสมุทรปราการ ที่ได้คุณภาพมาอย่างยาวนาน

โรงกลึง,รับขึ้นรูปโลหะ,รับผลิตชิ้นส่วนตามแบบ,กลึงชิ้นส่วนตามแบบ,กลึงCNC,โรงกลึงCNC,รับผลิตอะไหล่เครื่องจักร,กลึงงาน,กลึงโลหะ,ผลิตชิ้นงานตามแบบ,ผลิตชิ้นส่วนสมุทรปราการ,กัดเฟือง,โรงงานผลิตชิ้นงาน,มิลลิ่ง,รับกลึงงาน,รับCNC,ขึ้นรูปทุกวัสดุ,ลูกกลิ้งอุตสาหกรรม,กัดCNC,ขึ้นรูปอลูมิเนียม

บริการงาน Mass Production และ งานต้นแบบ Prototype

บริการงานคิดเฉพาะค่าแรง กรณีลูกค้านำวัสดุมาเอง

บริการ ส่งทั่วประเทศ โดยขนส่ง  Kerry / EMS

**ทางเรามีบริการจัดหาวัสดุ วัตถุดิบให้ และมีบริการรับส่งชิ้นงาน ในพื้นที่ที่บริษัทกำหนด**

โรงกลึงของเรา ผลิตชิ้นงานตามแบบ (Drawing) หรือตามตัวอย่างชิ้นงานต้นแบบ โดยเราจะทำการวัดด้วยเครื่องมือวัดที่ได้มาตราฐาน และจะส่งแบบ (Drawing) เป็นไฟล์ให้ลูกค้าก่อนที่จะสั่งผลิตชิ้นงาน หลังจากผลิตชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้จัดการโรงงานจะทำการตรวจเช็ค (QC) ก่อนส่งให้ลูกค้าทุกครั้ง ซึ่งที่ผ่านมาทำให้ลูกค้าของเราประทับใจ

เรารับกลึงวัสดุทุกประเภท ด้วยเครื่องจักรคุณภาพ – เหล็ก (SS400 S45C S50C SCM440 SKD11) – สแตนเลส (SUS304 SUS316 SUS416) – อลูมิเนียม (AL5052 AL5083 AL6063 AL6061 AL7075) – ทองเหลือง ทองเหลืองลายเสือ – ทองแดง
– เหล็กหล่อ
– ไทเทเนียม – วัสดุวิศวกรรมต่างๆ ซุปเปอร์ลีน POM Nylo

 

โรงกลึง คืออะไร วันนี้เราจะมาอธิบายให้ฟัง เดิมทีรูปแบบเดิมของกิจการโรงกลึงมักจะเป็นไปในลักษณะของการผลิตช้ินส่วนตามแบบเพื่อซ่อมแซมให้กับเครื่องจักรของบริษัทต่างๆที่นำเข้ามา โรงกลึงส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่แหล่งอุตสาหกรรม เช่น สมุทรปราการ ชลบุรี สมุทรสาคร ระยอง อยุธยา เป็นต้น ในช่วงแรกๆของยุคพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เริ่มจากการทําางานที่มีความละเอียดของงานไม่สูง และเมื่อชิ้นงานยากขึ้นจะไม่สามารถรับงานได้ ทำให้ซัพพลายเออร์ที่ไม่มีความชำนาญมากนักได้เริ่มหายไปจากวงการ จากน้ันโรงกลึงได้มีการพัฒนามาสู่การผลิตเพื่อรองรับ อุตสาหกรรมการผลิต เครื่องจักรกลใหม่ๆ ความสามารถที่มากขึ้นของเครื่องกลึง และความชำนาญที่มากขึ้นของกิจการโรงกลึงในประเทศ โดยเฉพาะภายหลังจาก ที่อุตสาหกรรมยานยนต์ มีการเติบโตมากขึ้น ตามลำดับ จึงก่อให้เกิดผู้ประกอบการในรูปแบบซัพพลายเออร์ขึ้นมากมาย

เพื่อทำชิ้นส่วนยานยนต์ และทำให้กิจการโรงกลึง มีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยมีการนำ เครื่องมือกลที่มีความละเอียดสูงมาใช้รวมไปถึงมีการใช้เครื่องมือกลที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องกลึงCNC ย่อมาจาก Computer Numerical Control Machine ตลอดจนระบบ Flexible Manufacturing System มาใช้ด้วย